Αρετή Τσινού ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

διαφύλαξη του απορρήτου

Η διαφύλαξη του απορρήτου αποτελεί θεμελιακό κανόνα της θεραπείας.
Οτιδήποτε μαθαίνει ή αντιλαμβάνεται η ψυχολόγος αναφορικά με την ιδιωτική και δημόσια ζωή του πελάτη, τα οποία θεωρούνται μυστικά, μένουν απόρρητα. Έτσι δεν επιτρέπεται η χρήση βιντεοκάμερας ή μαγνητοφώνου χωρίς την συγκατάθεση του πελάτη, καθώς και οποιαδήποτε αναφορά προσωπικών στοιχείων σε άρθρα, διαλέξεις κτλ.
Το απόρρητο του πελάτη είναι αναφαίρετο δικαίωμα της προσωπικότητας και για αυτό διαφυλάσσεται νομικά.
Η μόνη περίπτωση που δύναται η ψυχολόγος να παραβεί το απόρρητο είναι αυτή κατά την οποία κρίνεται ότι κινδυνεύει η ζωή του πελάτη του, τρίτου προσώπου ή θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ζωή του τόπου. Σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η κλινικός ενημερώνει τα πιο οικεία πρόσωπα του πελάτη και έπειτα τις αρχές.

ο

μοιραστείτε το στο facebook