Αρετή Τσινού ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία - Μαρούσι Κηφισιά ΜελλίσιαΟι συνεχείς συναισθηματικές δυσκολίες συχνά οδηγούν σε μια αίσθηση κενού και  εμποδίζουν στην επίτευξη των στόχων μας. Παρά την επιθυμία τους να αλλάξουν, πολλές φορές οι άνθρωποι εγκλωβίζονται σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να βιώνουν κατάθλιψη, άγχος και δυσκολία να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους.
Στόχος της θεραπείας είναι αρχικά να μπορέσει το άτομο να κατανοήσει από που προέρχονται οι δυσκολιών αυτές και στη πορεία να αναπτύξει νέους τρόπους για να τις διαχειριστεί. Αν και η θεραπεία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ατόμου, ορισμένες βασικές πτυχές της που συμβάλουν στην αλλαγή είναι οι εξής:

    • -υποστηρικτική σχέση και σχέση συνεργασίας θεραπευτή - θεραπευόμενου
    • -επίτευξη νέων ιδεών
    • -καλύτερη αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων
    • -καλύτερη κατανόηση της δυναμικής της οικογένειας
    • -εκμάθηση νέων δεξιοτήτων.
μοιραστείτε το στο facebook